Moje publikacje

Pełen wykaz moich publikacji wraz z wybranymi tekstami dostępne w serwisie internetowym Academia.edu

Monografie

 • ICT Sector in Cracow and Malopolska, raport w ramach projektu B+R przekazany do wdrożenia, 2017
 • A. Lisowska, Sz. Rubisz, Sektor instytucji publicznych a rozwój klastrów w województwie opolskim, tom IV, seria pod red. W. Duczmala i W. Potwory, Opole 2011, ss. 78.

Rozdziały w pracach zbiorowych

 • Głosowanie online – krok ku społeczeństwu e-demokratycznemu, w: M. Duczmal, T. Pokusa (red.), "Zarządzanie i polityka społeczna", Opole 2010, s. 376-383.
 • Google News vs wydawcy – konkurencja dostawców informacji, w: K. Lewandowski (red.), "Prawo autorskie a prawo konkurencji", Poznań 2009, s. 167-177.
 • Cyfrowe zarządzanie własnością intelektualną – DRM, w: E. Ziemba (red. nauk.), "Technologie i systemy informatyczne w organizacjach gospodarki opartej na wiedzy", Poznań 2008, s. 233-241.
 • Niezamówiona informacja handlowa (spam) w internetowej komunikacji indywidualnej. Zagadnienia prawne, w: M. Duczmal, B. Nierenberg (red.), "Media Elektroniczne W Procesie Komunikacji Rynkowej", Opole 2005, s. 240-250.

Artykuły w czasopismach naukowych

 • Memy internetowe w świetle prawa autorskiego, przekazane do wydawnictwa
 • Organizacja w chmurze. Wybrane zagadnienia prawnokontraktowe, przekazane do wydawnictwa
 • Uprawnienia twórców i użytkowników nietwórczych baz danych, w: "Zeszyty Naukowe Politechniki Opolskiej. Seria: Własność Intelektualna", z. 7, Opole 2009, s. 33-47.
 • Korzystanie z programów komputerowych w świetle prawa autorskiego, w: A. Szewc, A. Grzesiok (red.), "Zeszyty Prawnicze Wyższej Szkoły Ekonomii i Administracji w Bytomiu", nr 2/2009, Bytom 2009, s. 134-156.
 • Istota i proces kształtowania się instytucji dozwolonego użytku w prawie autorskim, w: J. Barta (red.), Zagadnienia prawa autorskiego, Prace Instytutu Prawa Własności Intelektualnej UJ", z. 93, Kraków 2006, s. 167-200.

Publikacje popularnonaukowe

 • Prawa autorskie Kancelarii Sejmu (?), felieton w serwisie internetowym „Konsument w Sieci”, 5 grudnia 2011 (czytaj)
 • Prawa i obowiązki Webcastera, w: „IDG.pl – PCWorld”, 15 grudnia 2008.
 • Przedruk, cytat, linking, czyli co wolno webmasterowi, w: „Magazyn INTERNET”, nr 7/2006.