Moje publikacje

Pełen wykaz publikacji wraz z wybranymi tekstami dostępne w serwisie internetowym ResearchGate

Monografie

 • ICT Sector in Cracow and Malopolska, Kraków Nowa Huta Przyszłości S.A., 2017 (link)
 • Sektor instytucji publicznych a rozwój klastrów w województwie opolskim (współaut. A. Lisowska), tom IV, seria pod red. W. Duczmala i W. Potwory, Opole 2011, ss. 78 (link)

Rozdziały w pracach zbiorowych

 • Media społecznościowe na usługach firm i instytucji kultury (współaut. A. Paroń), w: T. Pokusa, W. Duczmal (red.), "Zarządzanie i komunikacja w sferze przedsiębiorczości i administracji - doświadczenia i perspektywy", Opole 2012, s. 91-106.
 • Głosowanie online – krok ku społeczeństwu e-demokratycznemu, w: M. Duczmal, T. Pokusa (red.), "Zarządzanie i polityka społeczna", Opole 2010, s. 376-383.
 • Google News vs wydawcy – konkurencja dostawców informacji, w: K. Lewandowski (red.), "Prawo autorskie a prawo konkurencji", Poznań 2009, s. 167-177.
 • Cyfrowe zarządzanie własnością intelektualną – DRM, w: E. Ziemba (red. nauk.), "Technologie i systemy informatyczne w organizacjach gospodarki opartej na wiedzy", Poznań 2008, s. 233-241.
 • Niezamówiona informacja handlowa (spam) w internetowej komunikacji indywidualnej. Zagadnienia prawne, w: M. Duczmal, B. Nierenberg (red.), "Media Elektroniczne W Procesie Komunikacji Rynkowej", Opole 2005, s. 240-250.

Artykuły w czasopismach naukowych

 • Lex Uber. Obligations of an intermediary and a driver in the new regulations on road transport, przekazane do redakcji
 • Wsparcie internacjonalizacji MSP w instytucjach Unii Europejskiej (współaut. T. Szewc), w: "Scientific Papers of Silesian University of Technology. Organization and Management Series", z. 132, Zabrze 2018, s. 507-522
 • Organizacja w chmurze. Wybrane zagadnienia prawnokontraktowe, w: "Scientific Papers of Silesian University of Technology. Organization and Management Series", z. 121, Zabrze 2018, s. 432-445
 • Memy internetowe w świetle prawa autorskiego, w: "Zeszyty Prawnicze UKSW", vol 18, nr 2, Warszawa 2018, s. 215-237
 • Uprawnienia twórców i użytkowników nietwórczych baz danych, w: "Zeszyty Naukowe Politechniki Opolskiej. Seria: Własność Intelektualna", z. 7, Opole 2009, s. 33-47.
 • Korzystanie z programów komputerowych w świetle prawa autorskiego, w: A. Szewc, A. Grzesiok (red.), "Zeszyty Prawnicze Wyższej Szkoły Ekonomii i Administracji w Bytomiu", nr 2/2009, Bytom 2009, s. 134-156.
 • Istota i proces kształtowania się instytucji dozwolonego użytku w prawie autorskim, w: J. Barta (red.), Zagadnienia prawa autorskiego, Prace Instytutu Prawa Własności Intelektualnej UJ", z. 93, Kraków 2006, s. 167-200.

Publikacje popularnonaukowe

 • Prawa autorskie Kancelarii Sejmu (?), felieton w serwisie internetowym „Konsument w Sieci”, 5 grudnia 2011 (link)
 • Prawa i obowiązki Webcastera, w: „IDG.pl – PCWorld”, 15 grudnia 2008 (link)
 • Przedruk, cytat, linking, czyli co wolno webmasterowi, w: „Magazyn INTERNET”, nr 7/2006, (link)