Zainteresowania

Zainteresowana naukowe i kierunki badań

  1. Problematyka praw własności intelektualnej w prawie krajowym i unijnym, w szczególności zagadnienia przedmiotu i treści praw autorskich oraz ochrony praw wyłącznych w związku technologiami informatycznymi
  2. Własność intelektualna jako narzędzie w działalności grup interesu
  3. Prawne implikacje Internet of Things, blockchain, AI, smart city, cloud computingu
  4. Prawne i socjologiczne aspekty mediów społecznościowych